Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tak už jsou nám dva roky

3. 4. 2012

Tak už je to tady, budeme slavit dva roky existence Klubu Maják Hořice. Dva roky nejsou moc, v podstatě je to chvilka, ale i za tu chvilku se dá hodně udělat. Dvouleté dítě, už chodí, rozhlíží se po světě, začíná komunikovat a pozorovat jak je vlastně strašně prima být na světě. Je pravda, že tady je to naše dítě o kousek dál. My jsme se rovnou rozběhli a začali vynakládat všechny síly na splnění našich cílů. Tím je snaha podpořit rodiny dětí s handicapem, pomoci jim v jejich každodenním úsilí a dát jim najevo, že tu nejsou sami. 

Plnění těchto cílů se nám daří formou akcí, které pořádáme. Naši členové mají možnost se během roku zúčastnit dvou psycho-rehabilitačních pobytů. Většinou jsou to prodloužené víkendy, kterých se účastní rodiče s dětmi a je pro ně připraven program v podobě tvořivých dílen, sportovních soutěží, stezky odvahy, muzikoterapie a podle místa konání vždy ještě nějaký výlet do okolí. V našem ročním plánu je už tradičně zařazen velikonoční a vánoční turnaj v bowlingu. Tímto bych chtěla zároveň poděkovat personálu restaurace U Maxe v Ostroměři, kde se naše turnaje pravidelně konají, za jejich vstřícnost a podporu.

            V roce 2011 se nám také podařilo za finanční pomoci Královehradeckého kraje a Města Hořice rozjet celoroční projekt „Tvoříme a plaveme“. Tento projekt trvá průběžně celý rok a skládá se ze dvou částí: tvořivých dílen a plavání. V rámci  dílen pracujeme s různými materiály a snažíme se rozvíjet schopnosti, obratnost a představivost našich dětí. V průběhu rehabilitačního plavání se snažíme pomocí hry přiblížit dětem vodní svět a naučit je radovat se z vody. A nesmím zapomenout ani na vánoční setkaní, při kterém také tvoříme a navíc nás pravidelně navštěvuje Mikuláš s Čertem.

        Jedním z našich cílů je také integrace handicapovaných dětí, mládeže a jejich rodičů. Naše členská základna se proto neskládá jen z  dětí s handicapy, ale i z dětí zdravých. Při všech našich akcích jsou všechny děti pohromadě a je až neuvěřitelné, jak se dokáží navzájem inspirovat a podporovat, a to bez zásahu dospělých.  

           Nic z naší činnosti by se nemohlo uskutečnit bez finanční pomoci dárců a sponzorů,  bez morální podpory našich členů a příznivců našeho sdružení - za to Vám všem moc děkujeme. Budeme rádi, když nás budete podporovat i nadále. Pokud byste chtěli udělat dobrý skutek a podpořit naši činnost nějakým finančním obnosem, číslo našeho účtu je 236278404/0300 - i malá částka pomáhá.

 

 

 

                                                                                     www.klubmajak.cz